Indmeldelse

Indmeldelse

0,00 kr.
Pris: 0,00 kr.
Spejderens EGET mobilnummer (forældrenes udfyldes senere)
Spejderens EGEN email-adresse (forældres udfyldes senere)
F.eks. overfor bier, høfeber e.l.
Der gives tilladelse til at gruppen må bruge billeder taget af spejderen på hjemmesiden og offentlige medier (f. eks. Facebook og Instagram)
Hvilken afdeling hører deltageren til
Mor (eller anden pårørende)
Mor
Far (eller anden pårørende)
Far